Týdenní plán od 1. 5. do 5. 5. 2023

Český jazyk

 • Věta hlavní a vedlejší
 • Spojovací výrazy mezi větami
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Výpisky

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Dělení desetinných čísel přirozeným číslem
 • Převádění jednotek

Vlastivěda

 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj

Přírodověda

 • Nervová soustava
 • Rozmnožovací soustava

Informatika

 • Ukládání a vkládání souboru
 • ZAV

Pracovní činnosti

 • Příprava pokrmů

Výtvarná výchova

 • Malba – figura, portrét, krajina

Hudební výchova

 • Zvukomalba

Tělesná výchova

 • Skok do výšky
matematika český jazyk vlastivěda přírodověda
násobení a dělení desetinných čísel přívlastek Ústecký kraj pexeso
obvod a obsah podmět a přísudek Liberecký kraj sluch
dělení dvojciferným dělitelem pomět a přísudek 2
Back To Top