Týdenní plán od 24. 11. do 28. 11 2014

 

Český jazyk

 • Slovesa – mluvnické kategorie
 • Shoda podmětu a přísudku ve větě
 • Předčítání

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba
 • To be negative

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Písemné dělení 2.cif.dělitelem
 • Souřadnice bodu – graf, jednotky obsahu

Vlastivěda

 • Vznik ČSR a budování státu
 • Život mezi dvěma světovými válkami

Přírodověda

 • Střídání dne a noci
 • Střídání ročních období
 • Měsíc

Pracovní činnosti

 • Zimní ozdoby

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu

Hudební výchova

 • Hudební nauka, nová píseň

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

28.11. Bruslení Krnov

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Matematika Dělení Opakuj
Jazyk český Slovní druhy Procvič
Vlastivěda Křížovky Podívej se
Back To Top