Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po L
 • Národní strom

Český jazyk – sloh

 • Mluvní cvičení

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Čísla do 10 000, znázornění, počítání po 1000, číselná osa, zápis, porovnávání

Vlastivěda

 • Projekt 28. říjen

Přírodověda

 • Vlastnosti látek

Informatika

 • Psaní ZAV

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Turistická vycházka – čtení v mapě, orientace podle mapy

Doplňující informace pro rodiče

 • Ve středu 26. 10. a čtvrtek 27. 10. mají děti podzimní prázdniny. V pátek 28. 10. je státní svátek.
 • V pondělí 31. 10. mohou přijít žáci do školy v kostýmech strašidel – Halloween – budou hodnoceny kostýmy a nejlepší odměněny.
 • V úterý 1. 11.  jedeme plavat.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

VS po L, i/y po L, i/y po B,

Číselná osa 1číselná osa 2 , čtení čísel, porovnávání čísel,

Pohoří ČR, pohoří a hory ČR,

Jednotky délky, převody délky, hmotnost tabulka, převody hmotnosti délka x hmotnost,

Back To Top