Týdenní plán od 24. 10. do 28.10. 2022

Český jazyk

 • Význam slov, stavba slova (kořen, slova příbuzná).
 • Abeceda.
 • Čtení: hlasité čtení, větný přízvuk, texty různých žánrů, pověsti.

Anglický jazyk

 • Halloween

Matematika

 • Násobení a dělení 8
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Podzimní prázdniny

Pracovní činnosti

 • Podzimní prázdniny

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách a stromech.

Hudební výchova

 • Podzimní prázdniny

Tělesná výchova

 • Kotoul vpřed a vzad

Doplňující informace pro rodiče

 • Od středy 26. do 28. října jsou podzimní prázdniny. Do školy nastupujeme v pondělí 31. října.
 • Na pondělí 31. října si děti mohou donést kostýmy na Halloween, je pro ně připraven program.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Stavba slova Násobení a dělení 8 Státní znak 
Párové souhlásky Slovní úlohy Státní vlajka video
Párové souhlásky Násobení na rychlost Hymna – video
Kořen slova Násobení a dělení procvičování
Předpona,  koře, přípona Pexeso
Párové souhlásky 
Back To Top