Týdenní plán od 17. 10 do 21. 10. 2022

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov (v-f, z-s, ž-š).
 • Sloh: podle osnovy vypravovat ústně i písemně základy techniky mluveného projevu.
 • Čtení: hlasité čtení, větný přízvuk, texty různých žánrů, pověst.

Anglický jazyk

 • Test Unit 2.
 • Halloween.

Matematika

 • Dělení 7, násobení 8
 • Polopřímky opačné

Prvouka

 • Naše vlast, státní symboly, Evropa.

Pracovní činnosti

 • Jednoduché kartonážní práce -vesnice – koláž.

Výtvarná výchova

 • Sledování základních přírodních zákonitostí na tvarově zajímavých rostlinách a stromech.

Hudební výchova

 • Rytmizace říkadel- hra na ozvěnu.

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 • V úterý jedeme plavat. Odjezd od školy v 7. 20 hod. Poslední dvě hodiny si vezmeme matematiku a JČ.
 • Příští týden jsou od středy 26. do 28. 10 podzimní prázdniny.

Učení je hra

Jazyk český Matematika Prvouka
Párové souhlásky v x f Násobení a dělení 7 Rozdíl vesnice X město
Párové souhlásky  z x s Násobky 8 Státní symboly
Párové souhlásky ž x š Dělení 7 Hymna
Násobení a dělení 7 Kvíz
Back To Top