Týdenní plán od 24. 10. do 28. 10. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po m

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Písemné násobení a dělení
 • Čísla do 10 000

Vlastivěda

 • Globus, mapa, měřítko
 • Druhy map

Přírodověda

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, kondiční cvičení

Doplňující informace pro rodiče

Od středy 26. 10. do pátku 28. 10. podzimní prázdniny.

V pondělí 31. 10. mohou přijít žáci do školy v kostýmech strašidel – Halloween – budou hodnoceny kostýmy a nejlepší odměněny.

V úterý 1. 11. pojedeme plavat.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika – čísla do 10 000

Jazyk český – psaní ě/je,

Jazyk český – vyjmenovaná slova po m

Back To Top