Týdenní plán od 23.11. do 27.11.

Čtení

 • opakování písmen, slabik
 • vázané spojování slabik a slov
 • hláska a písmeno N
 • slova s otevřenou a zavřenou slabikou (jelen…)
 • Slabikář str. 19-23

Psaní

 • moje okénko-naše rodina
 • diktát psacích písmen
 • psaní n, u, ú, ů
 • slabiky s u, ů
 • str. 19-25

Matematika

 • sčítání a odčitání v oboru do 5
 • opis a výpočet sloupečků
 • porovnávání, rozklad
 • početní diktáty
 • počítání na fólii
 • str. 24-25

Prvouka

 • hračky a školní potřeby
 • příprava do školy, hra
 • str. 19

Pracovní vyučování

 • modelování

Výtvarná výchova

 • potiskování bramborovými tiskátky

Hudební výchova

 • opakovat texty písní s čertí tématikou

Tělesná výchova

 • kotoul vpřed

Doplňující informace pro rodiče

 • stále platí kontrola pouzder (2 ostrouhané tužky, pastelky, guma)
 • trénovat psaní psacích písmen podle diktátu, číst vázaně a hlasitě
 • na středu přinést vyrobené bramborové tiskátko

                                                      Erika Kynická, třídní učitelka 1. B

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

 

Back To Top