Týdenní plán od 18. do 20. listopadu 2009

Čtení

 • hláska a písmeno J
 • vázané spojování slabik a slov
 • skládání celých vět
 • trojslabičná slova
 • čtení psacího písma
 • Slabikář str. 16-18

Psaní

 • přepis písmen a slabik
 • psaní j, slabiky s i, í
 • diktát písmen
 • písanka str. 14-18

Matematika

 • odčítání v oboru do 5
 • rozklad, porovnání
 • početní diktáty
 • opis příkladů do sešitu
 • str. 23

Prvouka

 • život v rodině, členové rodiny
 • můj pokojíček – co v něm mám, co bych si přál/a
 • str. 18

Pracovní vyučování

 • Popis činnosti

Výtvarná výchova

 • Popis činnosti

Hudební výchova

 • Popis činnosti

Tělesná výchova

 • Popis činnosti

Doplňující informace pro rodiče

 • zkontrolujte, prosím, pouzdra a pořádek ve složce s písmenky
 • trénujte psaní psacích písemen podle diktátu, skládání vět
 • čtěte slova a věty s dětmi denně
 • v pátek máme divadelní představení – pohádka „Nebojsa v čarovném lese“, vstupné 30 Kč

Erika Kynická, třídní učitelka 1. B

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top