Týdenní plán od 23. 9. do 27. 9.

Český jazyk

 • Stavba slova
 • Předpony a předložky
 • Čtení – společná četba O letadélku..

Český jazyk – sloh

 • Úprava textu

Anglický jazyk

 • Nácvik správné výslovnosti, abeceda

Matematika

 • Dělení se zbytkem
 • Jednotky času
 • Slovní úlohy jednoduché

Vlastivěda

 • Práce s mapou
 • Světové strany, glóbus, poledníky a rovnoběžky

Přírodověda

 • Živé organizmy – Houby
 • Rostliny a jejich vlastnosti

Pracovní činnosti

 • Přírodniny – navlékání na drátky

Výtvarná výchova

 • Postava z pohádky

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik 24.9.

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte vše na ELCE, do konce měsíce plánuji cvičení v přírodě. Druhá skupina pojede na dopravní hřiště 10.10.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top