Týdenní plán od 16. 9. do 20. 9.

 

Český jazyk

 • Stavba slova – kořen, předpona a přípona
 • Doplňování podle vyjmenovaných slov
 • Četba pohádek českých a jiných

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – osnova, koncept

Anglický jazyk

 • Číslovky a abeceda

Matematika

 • Slovní úlohy se zápisem
 • Násobení a dělení – pořadí početních výkonů
 • Jednotky objemu
 • Geo – vzájemná poloha dvou přímek – kolmice, rovnběžky

Vlastivěda

 • ČR – státní svátky a památná místa
 • Státní symboly – pracovní list

Přírodověda

 • Neživá příroda – voda, vzduch

Pracovní činnosti

 • Práce s drobným materiálem

Výtvarná výchova

 • Papírový drak

Hudební výchova

 • Rytmika, nová píseň, hymna ČR

Tělesná výchova

 • Dopravní hřiště – 18.9. polovina třídy, míčové hry, bezpečnost v Tv

Doplňující informace pro rodiče

Zkontrolujte pomůcky do Geo.

Ve středu 18.9. pojede jen polovina třídy na dopravní hřiště do Krnova – pokyny na ELCE.

Příspěvek SRPDŠ 150 Kč do konce října. Doplatit Ps do angličtiny a plavání!!!!!

Donést cvičební úbor – tento týden Tv.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top