Týdenní plán od 23. 5. do 27. 5. 2022

Čtení

 • Docvičování základních čtenářských dovedností.
 • Práce s textem.
 • Skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Slabikář 3. díl str.12-17.

Psaní

 • Písmena  C, Č, Ch, E, G.
 • Psaní s porozuměním – psaní odpovědi na otázku celou větou.
 • Písanka 3. díl str. 18-21.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 15.
 • Vyvození čísel 16-20 a jejich psaní.
 • Sčítání v oboru 0-20.
 • Porovnávání čísel.
 • Seznámení s geometrickým tělesem válec.
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 36-40.

Prvouka

 • První pomoc. Důležitá telefonní čísla.
 • Opakování učiva tematického celku LÉTO.

Pracovní vyučování

 • Program – Ozoboti.

Výtvarná výchova

 • Využití vlastností barev – motýl (otiskování, osová souměrnost).

Hudební výchova

 • Hudební hádanky.
 • Práce s písní  Co je to škola.

Tělesná výchova

 • Atletika –  hod, skok do dálky, běh.

Doplňující informace pro rodiče

 • 24. 5.  – program OZOBOTI.
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte, trénujte psaní písmen a slov.
 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky, lepidlo, pravítko.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Doplň slovo O několik méně Léto v lese
Čtení s porozuměním + a – do 20 Léto na zahradě
Hokejista Pexeso Luční rostliny
Co do řady nepatří ? Doplň číselnou řadu Léto u rybníka
Doplňovačka Doplň číslo Opakování
Malé x velké písmeno Slovní úlohy Kam se dovoláš?
Máme štěně Matěje Střílečka Přivolej pomoc!
+ a – do 20 Rok a roční období
Práskni balónek
Back To Top