Týdenní plán od 16. 5. do 20. 5. 2022

Čtení

 • Docvičování základních čtenářských dovedností.
 • Práce s textem.
 • Skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Slabikář 3. díl str. 5-11.

Psaní

 • Písmena  A, O, P, B, R, Ř.
 • Psaní s porozuměním – psaní odpovědi na otázku celou větou.
 • Písanka 3. díl str. 10, 12-17.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 15.
 • Vyvození čísel 16-20 a jejich psaní.
 • Sčítání v oboru 0-20.
 • Porovnávání čísel.
 • Seznámení s geometrickým tělesem válec.
 • Slovní úlohy.
 • PS str. 31-35.

Prvouka

 • Léto u vody. Co můžeme dělat o prázdninách.
 • Program Zdravé zoubky.

Pracovní vyučování

 • Divadelní představení.

Výtvarná výchova

 • Ilustrace k pohádce – Popelka.

Hudební výchova

 • Práce s písní U školníka.
 • Pantomima.

Tělesná výchova

 • Atletika – skok do dálky, běh.

Doplňující informace pro rodiče

 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte, trénujte psaní písmen a slov.
 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky, lepidlo, pravítko.
 • 17. 5. pojedeme do divadla na představení Popelka. Bližší informace na Edupage.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Doplň bě, pě, vě, mě O několik méně Léto v lese
Doplň dě, tě, ně + a – do 20 Léto na zahradě
Rébusy Pexeso Luční rostliny
Čtení s porozuměním Doplň číselnou řadu Léto u rybníka
Vytvoř správné věty Doplň číslo Opakování
Skládej slova Slovní úlohy
Čtení s porozuměním Pyramidy
Učím se číst Střílečka
Back To Top