Týdenní plán od 23. 2. do 27. 2. 2015

Český jazyk

 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Vyjmenovaná slova po B, L, M, P – procvičování
 • Sloh: vymýšlení pohádky, práce se slovy
 • Psaní: opisy a přepisy
 • Čtení: práce s veršem, divadlo

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Písemné odčítání trojciferných čísel
 • Zaokrouhlování trojciferných čísel
 • G: Kruh, kružnice, tělesa – krychle, kvádr, válec, koule

Prvouka

 • Planety

Pracovní činnosti

 • Kreslení na počítači

Výtvarná výchova

 • Ilustrace

Hudební výchova

 • Hudba vážná
 • Rytmizace, rozšiřování hlasového rozsahu

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

 • 25. 2. – opět pojedem bruslit.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Angličtina Matematika Prvouka
Doplň slovesa Dům  Strážce hradu Planety
Hledej slovesa Hra   Totemy  
Slovesa – čas Pexeso   Tabule násobků  
Tvary sloves   Hodiny   
Tvary sloves 2   Slovní úlohy  
Flinstounovi      
       
       

Pravidla českého pravopisu ZDE

Vyjmenovaná slova ZDE

Zlobidlo ZDE

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top