Týdenní plán od 23. 2. do 27. 2. 2015

Český jazyk

 • Procvičování vzorů podst. jm. rodu stř. a žen.
 • Vzory podstatných jm. rodu mužského
 • Slovní druhy
 • Vyjm. slova

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení

Anglický jazyk

 • Můj domov

Matematika

 • Jednotky objemu a času
 • Kruh, kružnice

Vlastivěda

 • Sámova říše
 • Velká Morava

Přírodověda

 • Délka, hmotnost
 • Teplota čas

Pracovní činnosti

 • Zdravý jídelníček

Výtvarná výchova

 • Prostorový objekt

Hudební výchova

 • Nácvik písně s doprovoden

Tělesná výchova

 • Hudebně pohybové vztahy
 • Stoj na rukou

Doplňující informace pro rodiče

25. 2. – recitační soutěž

                               Grčková Ludmila tř. uč.

Back To Top