Týdenní plán od 16. 2. do 22. 2. 2015

 

Český jazyk

  • Lyžařský kurz

Český jazyk – sloh

  • Popis činnosti

Anglický jazyk

  • Popis činnosti

Matematika

  • Popis činnosti

Vlastivěda

  • Popis činnosti

Přírodověda

  • Popis činnosti

Pracovní činnosti

  • Popis činnosti

Výtvarná výchova

  • Popis činnosti

Hudební výchova

  • Popis činnosti

Tělesná výchova

  • Popis činnosti

Doplňující informace pro rodiče

Děti, které se neúčastní lyžařského kurzu, budou pracovat podle plánu 4. A.

Další informace na el-ce.

                                         Grčková Ludmila třídní učitelka

 

Back To Top