Týdenní plán od 23. 2. do 27. 2. 2015

Český jazyk

  • Podstatná jména

Čtení

  • Čtení z Čítanek, vlastní četba – plynulost, výraz, čteme bez chyb

Psaní

  • Opis, přepis, diktát, psaní v Písankách

Matematika

  • Opakování a prověřování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10, sčítání a odčítání do 100 s přechodem

Prvouka

  • Orientace v čase, roční doby, měsíce, týden…

Pracovní vyučování

  • Dokončování plošných loutek

Výtvarná výchova

  • Dokončování koláže – jídlo

Hudební výchova

  • Hra na flétnu, ukolébavka, noty g1,a1,h1,c2

Tělesná výchova

  • Přihrávky – jednoruč, obouruč

Doplňující informace pro rodiče

1. Ve středu ve 14:00 proběhne školní kolo recitační soutěže (v komunitním centru), týká se vybraných žáků.

2. Ve čtvrtek je pro zájemce připraven kurz Dramatiky v SVČ Méďa. Odjezd autobusem v 13:08 od školy. Cena je 30,-Kč + 26 jízdné. Návrat v 16:20 ke škole.

3. Prosím rodiče, aby svým dětem překontrolovali pouzdra, obaly na sešitech a učebnicích.

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk
S přechodem do 100 Podstatná jména

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top