Týdenní plán od 23. 2. do 27. 2. 2014

 

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných jmen
 • Skloňování a stupňování přídavných jmen

Český jazyk – sloh

 • Zdroj informací – výpisek, výklad

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Desetinná čísla +, –
 • Zaokrouhlování desetinných čísel
 • G – krychle, kvádr

Vlastivěda

 • Evropské státy + hlavní města
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Výtrusné a semenné rostliny

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Uplatnění výtvarného výrazu linie

Hudební výchova

 • Pohybové vyjádření hudby
 • Reakce na hudbu

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

1. V pondělí 23. 2. jedeme do Krnova bruslit (naposledy).

2. Návštěva knihovny v Krnově – B. Němcová (pondělí)

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda
Koncovky příd. jmen Zaokrouhlování des. čísel Urči dle mapy
Přivlastň. příd. jm.     Státy Evropy
     
 Evropské pexeso

 

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top