Týdenní plán od 16. 2. do 20. 2. 2014

 

Český jazyk

 • Pravopis koncovek přídavných jmen – tvrdá, měkká, přivlastňovací

Český jazyk – sloh

 • Vypravování, osnova

Anglický jazyk

 • Nedodáno

Matematika

 • Desetinná čísla
 • Sčítání a odčítání desetinných čísel
 • G – krychle

Vlastivěda

 • Evropské státy a města
 • Orientace na mapě

Přírodověda

 • Houby, stavba těla

Pracovní činnosti

 • Dárková taštička

Výtvarná výchova

 • Tvary písma, vytváření krátkých nápisů

Hudební výchova

 • Taneční hry, základy lidových tanců

Tělesná výchova

 • Gymnastika

Doplňující informace pro rodiče

1. Dohlédněte na přípravu dětí do vyučování.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda  
Koncovky příd. jmen Sčítání a odčítání des. čísel Urči dle mapy  
Druhy příd. jm.

  Státy Evropy  
     Evropské pexeso  

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top