Týdenní plán od 23. 11. do 27. 11. 2020

Český jazyk

  • Mluvnické kategorie u sloves
  • Pravopisná cvičení

Matematika

  • Písemné dělení 2. cif. dělitelem
  • Slovní úlohy

Vlastivěda

  • Opakování učiva
  • I. sv. válka

Přírodověda

  • Střídání dne a noci
  • Střídání ročních období

Informatika

  • ZAV

Výtvarná výchova

  • Kresba do soutěže

český jazyk matematika přírodověda
slovesa slovní úlohy střídání dne a noci střídání ročních období
Back To Top