Týdenní plán od 23. 10. do 27. 10. 2023

Čtení

 • Vyvození písmene P str. 38, 39
 • Slabiky PO, PA, PE str. 40, 41

Psaní

 • Uvolňovací cviky str. 22, 23

Matematika

 • Sčítání a odčítání d 5
 • Porovnávání čísel
 • Slovní úlohy
 • Učebnice MA str. 38, 39

Prvouka

 • Učebnice str. 15 – zvířata

Pracovní vyučování

 • Nevyučuje se – prázdniny

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se  – prázdniny

Hudební výchova

 • Tanec – Mazurka – Měla babka
 • Hra na tělo, opakování písní

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem

 

Informace pro rodiče

Ve středu pojedeme dopoledne do divadla. Dejte dětem svačinu, pití, čip, pláštěnku nebo deštník. Pokud budeme mít čas, stavíme se do cukrárny.

Ve čtvrtek a pátek jsou podzimní prázdniny.

Denně trénujte +, – do 5 a skládání ze složky.

český jazyk matematika prvouka
písmenko P sčítání a odčítání zvířata na podzim
urči první písmeno urči počet stromy a keře
hláska a písmeno P obrázkové počítání ovoce nebo zelenina
čtení z karet odčítání do 5

 

Back To Top