Týdenní plán od 16. 10. do 20. 10. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení
 • Skládání písmen a slabik
 • Obrázkové čtení
 • Vyvození S

Psaní

 • Uvolňovací cviky str. 22
 • Psaní číslice 4

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 4
 • Tvoření otázek a odpovědí
 • Vyvození čísla 5
 • Sčítání do 5

Prvouka

 • Zelenina
 • Zvířata a rostliny v lese

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodninami – pobyt venku

Výtvarná výchova

 • Barevný podzim – malování barvami

Hudební výchova

 • Dechová cvičení
 • Hra na tělo
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Cvičení s míči
 • Trenéři
český jazyk matematika prvouka
písmeno O sčítání do 5 podzim – plody
učíme se O sčítání a odčítání stromy a keře – domino
první hláska počítáme do 5 zvířata na podzim
čtení slov sčítání do 5 ovoce nebo zelenina

 

 

Back To Top