Týdenní plán od 23. 1. do 27. 1. 2023

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Dvojhlásky au, ou, eu, malá písmena
 • Čtení s porozuměním
 • Slabikář str. 48 – 56

Psaní

 • Nácvik písmene j,  slabiky a slova s probranými písmeny
 • Písanka 1. díl str. 38 – 43
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 0-8
 • Sčítání, odčítání do 9
 • Rozklad čísel
 • Slovní úlohy
 • PS str. 36 – 40

Prvouka

 • Člověk  – denní režim, zdravé stravování
 • Zásady správného chování u jídla
 • PS str. 38, 39

Pracovní vyučování

 • Červíci zdraví  – práce s papírem, letáky

Výtvarná výchova

 • Sněhulák – malba

Hudební výchova

 • Rozšiřování hlasového rozsahu
 • Nácvik písně Dva mrazíci

Tělesná výchova

 • Discgolf
 • Trenéři ve škole – florbal

Doplňující informace pro rodiče

 • Při čtení doma dbejte na plynulost, šikovnější čtenáři trénují dodržování teček, otazníků za větou
 • V matematice trénujte pamětné počítání bez prstů, počítání na malou fólii
 • Denně kontrolujte pouzdra, pomůcky do školy, dětem dopisují fixy na tabulku
 • 2. února – kino Krnov v rámci vyučování, odjezd od školy 7:45hod. Částka 120 Kč je zadána na EduPage (70,- vstupné + 50,- doprava)

Kateřina Jalama, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Český jazyk Matematika Prvouka
Dvojhlásky au, ou +, – do 8 kvíz Lidská výživa
Dokonči větu – kvíz +, – do 8 kolotoč Zdravé a nezdravé potraviny – třídění skupin
Co je na obrázku? Porovnávání čísel do 9 Práskni krtka – Zdravé a nezdravé potraviny
Doplň au, ou  Rozklad čísel do 9 Denní režim
Třídění au, ou, eu Rozklad čísel do 9 Sněhuláci Kvíz denní režim
Čtení slov au, ou, eu +, – do 9
Práskni krtka – slova s au, ou, eu Práskni krtka +, – do 9
Back To Top