Týdenní plán od 22. do 26. října

Český jazyk

 • Procvičujeme vyjmenovaná slova po b, l, m
 • Určujeme slovní druhy v textu
 • Opakujeme skloňování, časování
 • str. 31-32, PS str. 15

Český jazyk – sloh

 • Popis osoby str. 33

Anglický jazyk

 • Halloween

Matematika

 • Násobení a dělení jednociferným dělitelem
 • Slovní úlohy
 • Čísla 0 – 10 000, znázornění na číslené ose
 • Učebnice str. 30-31
 • Rýsování kolmých a rovnoběžných přímek

Vlastivěda

 • Nadmořská výška, barvy a značky na mapě
 • str. 10-11
 • Den samostatnosti československého státu

Přírodověda

 • Vlastnosti látek – délka, hmotnost
 • str. 34

Pracovní činnosti

 • Výroba dýní – každý si přinese zavařovací sklenici

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se

Hudební výchova

 • Poslech

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek a v pátek mají děti podzimní prázdniny. Zkontrolujte prosím vybavení pouzder, především pak potřeby do geometrie.

Erika.Kynická, třídní učitelka

Back To Top