Týdenní plán od 15. do 19. října

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po b, l
 • Opakování slovních druhů
 • Předpony a předložky
 • str. 28-30, PS str. 14

Český jazyk – sloh

 • Oslovení, omluva, prosba

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Dělení jednociferným dělitelem
 • Opakování písemného násobení
 • Procvičování dělení se zbytkem
 • Rýsování kolmic
 • str. 26-29

Vlastivěda

 • Měřítko mapy, orientace na mapě
 • str. 9

Přírodověda

 • Exurze do Hornického muzea Landek

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se

Výtvarná výchova

 • Stromy na podzim

Hudební výchova

 • Délka, síla, výška a barva tónu
 • Píseň Labutě

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 17. 10. jedeme do Hornického muzea Landek, předpokládaný návrat kolem 13.30 hod. – odhlaste dětem raději oběd. Ráno přijdou děti normálně do třídy. S sebou větší svačinku, pití.  

Tento týden si děti nemusí nosit Přírodovědy.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top