Týdenní plán od 22. 9. do 26. 9. 2014

 

Český jazyk

 • Četba a poslech pohádek
 • Stavba slova – kořen, předpona, přípona
 • Slovesa – osoba, číslo, čas

Český jazyk – sloh

 • Vypravování, řečnická cvičení

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Slovní úlohy
 • Jednotky objemu
 • Dělení se zbytkem

Vlastivěda

 • Ústava, práva a povinnosti občanů
 • Státní svátky a památná místa

Přírodověda

 • Vlastnosti rostlin
 • Dělení rostlin
 • Výtrusné rostliny

Pracovní činnosti

 • Práce s různým druhem papíru
 • Prostorová práce

Výtvarná výchova

 • Prostorová práce do soutěže Bílé plus

Hudební výchova

 • Poslech ukázek z hudebních děl

Tělesná výchova

 • Cvičení se švihadly – sestava
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

                                  Grčková L. tř. uč.

Back To Top