Týdenní plán od 22. 6. do 26. 6. 2015

Čtení

 • Zábavné úkoly.
 • Křížovky, kvízy, rébusy, PL s texty.

Psaní

 • Opis a přepis hádanek a básniček.
 • Dokončení úkolů v Písance.

Matematika

 • Soutěže v počítání. Kvízy a rébusy.
 • Dětské sudoku.

Prvouka

 • Léto, dokončení PS.
 • Prohlídka zámku v Linhartovech.

Pracovní vyučování

 • Úklid třídy.

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výkresů.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Chůze do Linhartov na zámek.

Doplňující informace pro rodiče

 1. Celý týden mají děti zkráceno vyučování, končíme v 11.15 a jdeme na oběd.
 2. Do školy si mohou děti nosit jen batůžek, svačinu, pití a pouzdro.
 3. V úterý jdeme na zámek do Linhartov (podrobnosti budou na El-ce).
 4. Ve čtvrtek bude rozlučkový program žáků 9. tříd.
 5. V pátek 26. 6. – vysvědčení (donést fólie).
 6. Končíme po první hodině, pak jdou děti do družiny.
 7. Přeji Všem žákům krásné a slunečné prázdniny a spoustu pěkných zážitků!

Irena Santariusová, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO:

ČTENÍ MATEMATIKA PRVOUKA
Přesmyčky Počítání s Mickey Mousem Opakuj roční období
Přečteš dopis? Opakuj si hodiny Dokážeš doplnit věty?
Čtení s porozuměním Opakuj si geometrii Závěrečný kvíz
  Sčítání a odčítání s přechodem Něco pro zábavu

 

Text

Back To Top