Týdenní plán od 1. 9. do 4. 9. 2015

Čtení

 • Sluchové rozlišení hlásek, rozpočítadla, říkadla
 • Přípravná cvičení sluchová, zraková
 • Příhody z prázdnin

Psaní

 • Uvolňovací cviky

Matematika

 • Číselná řada, dokreslování počtu

Prvouka

 • Orientace ve školní budově
 • Školní režim

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem, vystřihování – sluníčko

Výtvarná výchova

 • Kresba – cesta do školy

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost
 • Práce s říkadlem
 • Opakování písní z MŠ

Tělesná výchova

 • Poučení o bezpečnosti
 • Seznámení s cvičebními prostory
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • Zahájení školního roku 1. září 2015 v 7.45 v učebně 1. A.
 • Ve středu si děti přinesou aktovku i cvičební úbor, pomůcky do výtvarné výchovy  (vše řádně označené).
 • Vyučování bude od středy do pátku 4. září končit v 10.30 hodin. 
 • Třídní schůzka proběhne v úterý 8. 9. 2015 ve třídě 1. A.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Čtení Prvouka
Spočítej předměty Vlevo, vpravo Jsem školák
  Písmeno A
Back To Top