Týdenní plán od 22. 6. do 26. 6. 2015

Český jazyk

 • Procvičování učiva
 • Dokončení pracovního sešitu Šípky

Český jazyk – sloh

 • Nevyučuje se

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Povrch kvádru

Vlastivěda

 • Luštěnky

Přírodověda

 • Význam půdy
 • Význam lesů
 • Význam vodních ploch

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výkresů

Hudební výchova

 • Výstava hasičské techniky

Tělesná výchova

 • Vycházka

Doplňující informace pro rodiče

 • Děkuji všem tanečníkům za páteční vystoupení.
 • V pondělí si vezměte tašky na výkresy a sešity.
 • V úterý si vezměte sportovní oblečení a obuv.
 • V tomto týdnu bude zkrácené vyučování.
 • Do konce týdne doplaťte, prosím, pracovní sešity do 5. třídy a přineste peníze za zničené učebnice.
 • Do čtvrtku si odneste věci ze šatny.
 • V pátek 26. 6. rozdáme vysvědčení a v 8. 30 hod. se rozloučíme. Obědy se vydávají od 10. 30 do 12 hod.
 • V pondělí 29. 6.  a úterý 30. 6. je ředitelské volno.

Děkuji žákům i rodičům za pěkné chvíle, které jsme prožili v posledních čtyřech letech. Užijte si prázdniny a v září „HURÁ“ do páté třídy. Vaše třídní učitelka Zdenka Závodná.

Back To Top