Týdenní plán od 15. 6. do 19. 6. 2015

Český jazyk

 • Opakování učiva

Český jazyk – sloh

 • Pozdrav – výlet

Anglický jazyk

 • Opakování učiva

Matematika

 • Odhad a kontrola výpočtu
 • Povrch kvádru

Vlastivěda

 • Kvíz

Přírodověda

 • Ekosystém – potoky a řeky

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Výlet – kresba

Hudební výchova

 • Opakování hudební teorie

Tělesná výchova

 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 • 16. června jedeme na výlet.
 • 17. června přespíme ve škole.
 • 19. června tancujeme country v Dívčím Hradě.

                              Odkazy na procvičování učiva

 

Jazyk český                Matematika    
Slovní druhy Procvičování učiva                        
Větné vzorce      

Zdenka Závodná, tř. učitelka

Back To Top