Týdenní plán od 22. 5. do 26. 5. 2023

Český jazyk

 • Procvičování psaní y/i
 • Přímá řeč
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Řečnická cvičení

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Procvičování slovních úloh se zlomky
 • Pamětné počítání
 • Obsah čtverce a obdélníka
 • Jednotky obsahu

Vlastivěda

 • J. A. Komenský
 • Dílo a život v cizině

Přírodověda

 • Poznávání rostlina živočichů
 • Opakování ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci

Informatika

 • Psaní Zav, malování

Pracovní činnosti

 • Pěstitelské práce

Výtvarná výchova

 • Popis činnosti

Hudební výchova

 • Nová píseň

Tělesná výchova

 • Atletika – podle počasí venku na hřišti

Doplňující informace pro rodiče

Do Tv  cvičební úbor na venek – hlavně tenisky jiné než do tělocvičny.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Přírodověda – obratlovci testnávod k projektu

Vlastivěda – Třicetiletá válka ,

Jazyk český – opakování , procvič si ,

Matematika – počítání , slovní úlohy , obsah , výpočet obsahu , zlomky

Back To Top