Týdenní plán od 22. 2. do 26. 2. 2021

Český jazyk

 • Slovesa – osoba, číslo, čas
 • Procvičování podstatných jmen po B, L, M, P
 • Sl – Práce se slovy, vymýšlení pohádky
 • Uč. str. 87-89, PS 2. díl str. 32-34
 • Ps: Procvičování písmen, správný sklon a úprava, písanka 2.  str. 4, 5
 • Čt: Rýmování

Anglický jazyk

 • Hide and seek – numbers 11 – 20

Matematika

 • Pamětné i písemné sčítání a odčítání do 1000
 • Procvičování násobení a dělení do 100
 • Jednotky délky, hmotnosti, objemu
 • G – Tělesa
 • Uč. str.  46-51

Prvouka

 • Slunce a planety
 • Uč. str. 34-35, PS str. 39,40

Pracovní činnosti

 • Pomoc při běžných domácích činnostech

Výtvarná výchova

 • Kresba – Co jsem dělal/la v neděli

Hudební výchova

 • Poslechni si písničky z procvičování

Tělesná výchova

 • Pobyt venku, turistika

Doplňující informace pro rodiče

 • Prosím o kontrolu pomůcek a doplnění chybějících nebo nefunkčních
 • Pravidelně zasílejte všechny zadané úkoly v daném termínu
 • Sledujte informace na Edupage.
 • Omlouvejte absenci dětí.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO

Back To Top