Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11.

Český jazyk

 • Slovní druhy
 • Slovesný způsob
 • Shoda podmětu s přísudkem

Český jazyk – sloh

 • Podzim – líčení zážitků

Anglický jazyk

 • Shrnutí slovesa TO BE

Matematika

 • Zlomky
 • Písemné dělení dvojciferným dělitelem
 • Ge: souřadnice bodů

Vlastivěda

 • Vznik ČSR
 • Život mezi dvěma válkami

Přírodověda

 • Střídání dne a noci
 • Střídání ročních období

Pracovní činnosti

 • Práce se dřevem

Výtvarná výchova

 • Výtvarné vyjádření pohádkové hlavy

Hudební výchova

 • Záznam vokální hudby
 • Notový zápis

Tělesná výchova

 • Šplh o tyči
 • Sportovní hry

Informatika

           Orientace na klávesnici

Doplňující informace pro rodiče

                      Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top