Týdenní plán od 15. 11. do 19. 11.

Český jazyk

 • Mluvnické kategorie u sloves
 • Slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Telefonujeme

Anglický jazyk

 • Sloveso TO BE – zápor

Matematika

 • Zlomky
 • Slovní úlohy se zlomky
 • Dělení a násobení
 • Ge: Kružnice, kruh

Vlastivěda

 • Vznik ČSR a budování státu

Přírodověda

 • Sluneční soustava

Pracovní činnosti

 • Nevyučuje se – státní svátek

Výtvarná výchova

 • Papírořez

Hudební výchova

 • Nácvik písně – Valčíček
 • Akord

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky
 • Sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

      Ve čtvrtek 18. 11. pojedeme do Krnova, kde přespíme. Podrobné informace obdrží děti v pondělí ve škole.

                                   Grčková Ludmila, třídní učitelka

Back To Top