Týdenní plán od 2. 1. do 6. 1. 2012

Čtení

  • Slabikář str. 35 až 37

Psaní

  • Písanka str. 18 až 20

Matematika

  • Opakování sčítání a odčítání do 6.
  • Nácvik čísla 7.
  • PS str. 1, 2

Prvouka

  • Orientace v místě bydliště(adresa)

Pracovní vyučování

  • Práce s papírem, skládání

Výtvarná výchova

  • Rozvíjení smyslu pro krásu přírody

Hudební výchova

  • Písně se zimní tématikou

Tělesná výchova

  • Akrobacie – kladinka

Doplňující informace pro rodiče

Text

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top