Týdenní plán od 19. 12. do 23. 12. 2011

Čtení

  • Vyvození hlásky a písmene D,d
  • Čtení s porozuměním
  • Slabikář str. 23 až 27

Psaní

  • Písanka str.17 až 19

Matematika

  • PS str. 31 až 33

Prvouka

  • PS str. 34

Pracovní vyučování

  • Výroba vánočního svícnu

Výtvarná výchova

  • Mé vánoční přání

Hudební výchova

  • Poslech koled

Tělesná výchova

  • Držení míče jednoruč a obouruč

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek si uděláme vánoční svícen, děti si přinesou: pomeranč, svíčku(ne moc velkou), párátka, rozinky, mašličku, tři smrkové větvičky. Děti si mohou přinést trošku cukroví a hrneček na čaj. 23.12. 2011 již do školy nejdeme. Sejdeme se v novém roce 3. ledna 2012.

Přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví v roce 2012.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top