Týdenní plán od 21. 6. do 25. 6. 2021

Český jazyk

 • Opakování učiva
 • Pravopisná cvičení

Český jazyk – sloh

 • Vypravování

Anglický jazyk

 • Dle zadání vyučující

Matematika

 • Opakování učiva

Vlastivěda

 • Nerostné bohatství
 • Zemědělství

Přírodověda

 • První pomoc

Informatika

 • Odevzdávání učebnic

Pracovní činnosti

 • Kontrola učebnic

Výtvarná výchova

 • Rozdání výkresů
 • Úklid kufříků

Hudební výchova

 • Hra na tělo

Tělesná výchova

 • Sportovní soutěže

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek budeme odevzdávat učebnice – vygumovat, polepit.

V pátek je sportovní den – s sebou pití a svačinu.

Back To Top