Týdenní plán od 21. 4. do 25. 4. 2014

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po z
 • Vyjmenovaná slova – shrnutí
 • Učebnice str. 59, 60
 • PS str. 30

Anglický jazyk

 • Vazba I´m wearing…

Matematika

 • Násobení násobků 10 ( 2.10, 15 .10)
 • Učebnice str. 124, 125

Prvouka

 • Společné znaky živočichů
 • Učebnice str. 56, 57
 • PS str. 51

Pracovní činnosti

 • Návštěva zahradnictví

Výtvarná výchova

 • Oblíbené zvíře – dokreslování obrázku

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Start nízký, vysoký

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek si děti vyzkouší lekci bubnování. Budu vybírat 50 korun.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top