Týdenní plán od 14. 4. do 18. 4. 2014

Český jazyk

  • Vyjmenovaná slova po z

Anglický jazyk

  • Vazba THIS jumper is

Matematika

  • Dělení se zbytkem 8, 9

Prvouka

  • Části kvetoucích rostlin

Pracovní činnosti

  • Velikonoční prázdniny

Výtvarná výchova

  • Velikonoční prázdniny

Hudební výchova

  • Zájezd do Rožnova

Tělesná výchova

  • Přátelské utkání s 2. třídou v přehazované

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí jedeme do Rožnova v 7 hodin od školy.

Ve čtvrtek a pátek jsou velikonoční prázdniny. V úterý 22. 4. je naplánováno ředitelské volno.

Přeji Vám všem pěkné Velikonoční svátky.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top