Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět
 • Hláska a písmeno CH, ch
 • Čtení s porozuměním
 • Seznámení s písmenem F, f
 • Doplňkové texty
 • str. 30-34

Psaní

 • Opis, přepis slov a vět
 • Psaní písmene c, slabiky, slova
 • Běhací diktát
 • str. 23-27

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru do 10
 • Rozklad
 • Určení druhého sčítance – dopočítávání
 • Orientace v čase – celé hodiny
 • Obchodování, slovní úlohy
 • str. 57-60

Prvouka

 • Jaro – volný čas a aktivity
 • Svátky jara – Velikonoce
 • str. 50-52

Pracovní vyučování

 • Setí jarního obilí: dekorativní nádoba

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí

Hudební výchova

 • Hudební hry, hudební hádanky
 • Houslový klíč

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti

Doplňující informace pro rodiče

Pravidelně s dětmi čtěte, trénujte pamětné počítání, kontrolujte a doplňujte pomůcky do vyučování.

Odkazy k procvičování učiva

Čtení Matematika Prvouka Jiné
Slovní fotbal +, – do 10 Co patří k jaru Jaro – video
Najdi CH Práskni správně Zvířata + mláďata Jaro dělá pokusy
Přiřaď slovo Přiřaď příklad Velikonoce  Čapí příběh – přílet
Rébusy Učíme se hodiny Lušti slova Když jsem já sloužil
Přiřaď písmenko Hodiny Pomlázky – video

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top