Týdenní plán od 21. 3. do 25. 3. 2011

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po s
 • Procvičujeme skloňování a časování
 • Slova protikladná
 • Učebnice str. 98 až 101

Čtení a psaní

 • Rozbor čtení
 • Spisovatel, básník, kniha, čtenář
 • Čítanka str. 23 až 28
 • Písanka str. 14, 15

Anglický jazyk

 • Použití jednoduchých vět s IS a ARE

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení v oboru do 100
 • Opakování sčítání a odčítání do 1000
 • Dělení se zbytkem, násobky 2,3
 • Učebnice str. 104, 112,113,114

Prvouka

 • Malý testik na společné znaky rostlin
 • Okrasné a užitkové rostliny
 • Části kvetoucích rostlin
 • Učebnice str. 44, 45
 • PS str. 47

Pracovní činnosti

 • Nebude – bruslení

Výtvarná výchova

 • Zážitek z pohádky

Hudební výchova

 • Orchestr a sólo

Tělesná výchova

 • Bruslení

Doplňující informace pro rodiče

V pátek 25. 3. 2011 pojedeme bruslit. Děti musí mít přilbu, pevné rukavice, oteplené oblečení, čepici. Všechny věci budou mít v batohu. Na cestu a vstupenku vybírám 50 Kč. Sejdeme se ve třídě. Návrat ve 12 hodin.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top