Týdenní plán od 21. 2. do 25. 2. 2022

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského
 • Text – přednes zpaměti

Sloh

 • Řečnická cvičení

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Slovní úlohy
 • G – pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Slovanské osídlení
 • Sámova říše

Přírodověda

 • Příroda v zimě
 • Ekosystém pole

Pracovní činnosti

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Rozvíjení chápání vztahu historie a současné umění

Hudební výchova

 • Nácvik písně s doprovodem
 • Kolik je na světě věcí

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu 23. 2. v 7.25 jedeme na plavání.
 2. Sledujte zprávy na Edupage.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top