Týdenní plán 7. 2. do 11. 2. 2022

Český jazyk

 • Podstatná jména rodu mužského
 • Text – přednes zpaměti

Sloh

 • Řečnická cvičení

Matematika

 • Písemné násobení dvojciferným činitelem
 • Slovní úlohy
 • G – pravoúhlý trojúhelník

Vlastivěda

 • Pravěk
 • Keltové na našem území

Přírodověda

 • Ekosystém les – patra lesa

Pracovní činnosti

 • Valentýnské přáníčko

Výtvarná výchova

 • Dokončení započatého obrázku

Hudební výchova

 • Nácvik písně s doprovodem
 • Taneční kroky

Tělesná výchova

 • Stoj o rukou

 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Od pondělí 14. 2. začínají týdenní jarní prázdniny 🙂

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top