Týdenní plán od 21. 10. do 25. 10.

 • 5. A
 • 1001× přečteno

Český jazyk

 • Procvičování pravopisných jevů – s-z-vz, zdvojené souhlásky
 • Ilustrátoři
 • Četba ukázek – povídka
 • Výstava a vodění loutek – Krnov

Český jazyk – sloh

 • Popis aktovky
 • Popis pracovního postupu – osnova

Matematika

 • Řešení slovních úloh
 • Opakování převody jednotek délky a hmotnosti
 • Kružnice a kruh

Vlastivěda

 • Rozvoj českých zemí v 19. století

Přírodověda

 • Sluneční soustava
 • Střídání dne a noci, střídání ročních období

Pracovní činnosti

 • Zařízení bytu – dle šablon do předtištěného půdorysu

Výtvarná výchova

 • Hlava

Hudební výchova

 • Notový zápis
 • Doprovod na Orffovy nástroje
 • Sněhurka – zpěv dle rolí

Tělesná výchova

 • Bruslení – Zimní stadion Krnov

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 23. 10. – Krnov.

28.10. st.svátek, 29.10. a 30.10. podzimní prázdniny.

Taťána Hazuchová, tř. uč.

Back To Top