Týdenní plán od 14. 10. do 18. 10. 2013

 • 5. A
 • 945× přečteno

Český jazyk

 • Synonyma, homonyma, antonyma
 • Pravopis s – z – vz
 • Povídka

Český jazyk – sloh

 • Popis aktovky s ilustrací

Matematika

 • Písemné násobení 2, 3, 4 ciferným činitelem
 • Řešení slovních úloh s jednotkami délky, hmotnosti, objemu
 • Trojúhelníky – obvod

Vlastivěda

 • Kulturní život v 19. století
 • Hospodářský rozvoj českých zemí

Přírodověda

 • Slunce a sluneční soustava

Informatika

 • Získávání, zpracování a využití informací
 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC

Pracovní činnosti

 • Práce s látkou – šití zvířátka

Výtvarná výchova

 • Nádoby – základní tvarové a prostorové znaky

Hudební výchova

 • Notový zápis – procvičování
 • Rytmická cvičení – Orffovy nástroje
 • Sněhurka – minioperka ve skupinách

Tělesná výchova

 • Základní cviky v ucelené sestavě
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu 23. 10. Krnov. Info na elce.

Taťána Hazuchová, tř. uč.

Back To Top