Týdenní plán od 20. 9. do 24. 9.

 • 4. B
 • 776× přečteno

Český jazyk

 • Synonyma, slova s citovým zabarvením – procvičování pracovní sešit
 • Stavba slova – učebnice str. 16-17
 • Četba a poslech pohádek

Český jazyk – sloh

 • Zásady mluveného projevu – intonace, tempo atd.

Anglický jazyk

 • Abeceda- The alphabet

Matematika

 • Přímky kolmé – učebnice str. 22
 • Násobilka – procvičování
 • Slovní úlohy – učebnice str. 10-16

Vlastivěda

 • Státní svátky a památná místa -dokončení učebnice str. 5, Hrabyně – památník
 • Procvičování – pracovní list 1A,2A

Přírodověda

 • Koloběh vody – exkurze do čističky odpadních vod
 • Koloběh vody – videopořad

Pracovní činnosti

 • Panáček z vlny

Výtvarná výchova

 • Dokončení práce z minulé hodiny
 • Moje hlava a můj účes

Hudební výchova

 • Noty – procvičování magnetické tabulka
 • Poslech ukázek z hudby A. Dvořáka

Tělesná výchova

 • Vycházka – ul. Celní

Doplňující informace pro rodiče

Rozvrh hodin – sudý týden.

Ve středu 22. 3. v 16,30 hodin – tř. schůzky.

Ve čtvrtek 23. 9. jedeme do planetária,pokyny v ŽK.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

 

Back To Top