4. ročník – Týdenní plán od 13. 9. do 17. 9.

 • 4. B
 • 559× přečteno

Český jazyk

 • Slova spisovná a nespisovná
 • Slova citově zabarvená – učebnice str. 8-9
 • Procvičování – pracovní sešit str. 5-8

Český jazyk – sloh

 • Vypravování – učebnice str. 7
 • Členění textu – učebnice str. 15

Anglický jazyk

 • 1. lekce Welcome
 • Pozdravy

Matematika

 • Vlastnosti sčítání a odčítání
 • Různoběžky – učebnice str. 6-8
 • Slovní úlohy – pracovní list

Vlastivěda

 • ČR – EU
 • Zákony, symboly, státní svátky – učebnice str. 3-5
 • Procvičování – pracovní listy 1A, 2A

Přírodověda

 • Životní podmínky na Zemi
 • Slunce, půda – učebnice str. 8-12

Informatika

 • Funkce a popis počítače a přídavných zařízení

Pracovní činnosti

 • Jednoduchý prostorový objekt z papíru

Výtvarná výchova

 • Pohádková bytost – dokončení

Hudební výchova

 • Noty – značky pro tón
 • Nácvik písně – učebnice str. 5
 • Poslech – A. Dvořák Z nového světa

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – krytý bazén Krnov

Doplňující informace pro rodiče

Rozvrh hodin – lichý týden.

Ve středu 15. 9. – plavání.

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top