Týdenní plán od 20. 6. do 24. 6. 2022

Český jazyk

 • Pravopisné jevy – procvičování
 • Práce s textem

Sloh

 • Úprava textu

Matematika

 • Procvičování učiva
 • Slovní úlohy
 • G –  síť krychle, kvádru

Vlastivěda

 • 2. sv. válka – shrnutí

Přírodověda

 • Vycházka
 • Dopravní výchova – testy

Pracovní činnosti

 • Úklid třídy

Výtvarná výchova

 • Zachycení přírody

Hudební výchova

 • Písně k táboráku

Tělesná výchova

 • Tančíme srdcem

Doplňující informace pro rodiče

 1. Sledujte zprávy na Edupage.
 2. Ve čtvrtek odevzdáváme učebnice – provést kontrolu.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Back To Top