Týdenní plán od 20. 6. do 24. 6. 2022

Český jazyk

 • Věta jednoduchá x souvětí
 • Opakování a docvičován učiva 3. třídy

Anglický jazyk

 • Opakování učiva 3. třídy

Matematika

 • Opakování a docvičování učiva 3. třídy

Prvouka

 • Zdraví – opakování
 • Odlišnosti a společné znaky s ostatn. živočichy
 • Bezpečnost v lese, ve městě ….

Pracovní činnosti

 • Příprava třídy na spaní ve škole

Výtvarná výchova

 • Rozdávání výkresů

Hudební výchova

 • Táborové písně
 • Hra na flétnu

Tělesná výchova

 • Sportovní a pohybové hry
 • Turistika

Doplňující informace pro rodiče

 1. V pondělí, úterý a ve středu se učíme dle rozvrhu hodin.
 2. V úterý  21. 6. si děti přinesou všechny učebnice do školy ke kontrole (odbalené, vygumované, případně polepené..).
 3. Ve středu 22. 6.  bych potřebovala, aby byly všechny učebnice již připraveny k předání p. Vopelkové do skladu.
 4. V e čtvrtek 23. 6.  dopoledne, během výuky, je akce Tančíme srdcem – 100,- Kč (dětem z výletu zbylo kolem 40,- Kč – stačí jen doplatit – vše je k nahlédnutí na EDU pod Platbami).
 5. Ve čtvrtek 23. 6.  budeme dopoledne pracovat již jen se sešity a prac. listy. Odpoledne kolem 13 h odjíždíme do Krnova na Cestu za pokladem a po návratu Spíme ve škole – všechny informace budou včas na EDU.
 6. Od pátku 24. 6 včetně je až do konce šk. roku zkrácené vyučování. Na oběd odcházíme v 11:20.

Do konce šk. roku již dětem úkoly dávat nebudu. Kdo chce stále trénovat na odkazech učivo 3. třídy, může se zpětně vracet k předchozím plánům – doporučuji.  Stejné doporučení platí i jako oprášení znalostí do 4. třídy. Začala bych v půlce srpna. Určitě během prázdnin nezapomeňte na čtení, dětem kupujte, půjčujte knihy, pochopení textů je nezbytné pro pochopení veškerých zadání. 

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top