Týdenní plán od 13. 6. do 17. 6. 2022

Český jazyk

 • Věta jednoduchá x souvětí
 • Opakování a prověřování znalostí učiva 3. třídy

Anglický jazyk

 • Opakování učiva 3. třídy

Matematika

 • Opakování a prověřování učiva 3. třídy

Prvouka

 • Prověřování znalostí lidského vývoje
 • Opakování vnitřního ústrojí člověka, kostry, svalů a smyslů
 • Úraz, nemoc, sport, jídlo, hygiena, odpočinek – zdraví

Pracovní činnosti

 • Větrná zvonkohra

Výtvarná výchova

 • Větrná zvonkohra

Hudební výchova

 • Písně k táboráku

Tělesná výchova

 • Pohybové a sportovní hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Tento týden budeme psát závěrečné písemné práce, prosím předejděte absenci, ve škole se na to připravíme zopakováním a docvičením.
 2. Na středu do VV si děti přinesou různé drobné kovové či skleněné předměty, které se dají navléct na šňůrku či jinak přivázat, navázat (klíče, plíšky, korálky, kuličky, trubičky, válečky………).
 3. V pátek 17. 6. atletické závody
 4. 23. 6. Tančíme srdcem – vybíráme 100 Kč

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka
Opakování 1

Opakování 2

Opakování učiva 3. třídy Člověk a zdraví
Opakování 3 Pyramida výživy

Byl jednou jeden život – video

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top