Týdenní plán od 20. 5. do 25. 5.

Český jazyk

 • Párové souhlásky v -f
 • Opakování psaní i, y po tvrdých a měkkých souhláskách

Čtení

 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Písanka str. 32

Matematika

 • Procvičování násobení a dělení 2, 3
 • Násobení a dělení 4
 • Příklady se závorkami
 • PS str. 29, 30

Prvouka

 • Přírodní společenství

Pracovní vyučování

 • Přírodní společenství

Výtvarná výchova

 • Přírodní společenství

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Noty

Tělesná výchova

 • Překonávání překážek
 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí se fotíme, v případě špatného počasí v pátek.

 Denně čtěte a procvičujte násobilku.

                                 Grčková L. tř. uč.      

Back To Top